//

Konferenční poplatky

Do 15. května 2014 platí pro české a slovenské účastníky snížený poplatek 6 800 Kč.

Po 15. květnu 2014 platí pro české a slovenské účastníky standardní poplatek ve výši 8400 Kč.


V této ceně je zahrnut sborník konferenčních abstract, občerstvení formou “coffee breaks”, obědy, účast na uvítacím rautu (8.9.2014) a na slavnostní večeři (9.9.2014). Z důvodu malého počtu zaslaných českých abstrakt organizátoři konference zrušili simultánní tlumočení.

Každý z účastníků si sám hradí ubytování

S výjimkou sníženého vložného pro české a slovenské účastníky organizátoři neposkytují další finanční podporu.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION