//

Organizátoři a Sponzoři

Organizační výbor

Zbyněk HRKAL

Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká Fakulta a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v.v.i. (současně i sekretář Národního výboru IAH)

Karel KOVAR

Bilthoven, Nizozemí

Tomáš VYLITA

Balneologický institut Karlovy Vary, Czech Republic

Konferenční organizace

  • International Association of Hydrogeologists, IAH, Komise pro minerální a termální vody
  • Národní výbor IAH
  • Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká Fakulta
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masayka, v.v.i.

Odborní a institucionální sponzoři a komerční sponzoři

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION