//

Témata konference

Konference je členěna na tři tématické okruhy

HYDROGEOLOGIE A HYDROGEOCHEMIE — GENEZE, OCHRANA A MANAGEMENT
BALENÉ VODY — TRH, POPTÁVKA A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY
BALNEOLOGIE — BALNEOTHERAPIE A BALNEOTECHNIKA.

Téma A: HYDROGEOLOGIE A HYDROGEOCHEMIE — GENEZE, OCHRANA A MANAGEMENT

A.1. Pojetí termínu „minerální voda“ a způsoby jeho interpretace v různých zemích.
A.2. Hydrogeologický původ a chemismus minerálních vod – hydrogeologický konceptuální model a fungování systému minerálních vod. Nové názory na původ specifických druhů minerálních vod (termálních, kyselek, radioaktivních, solanek), vývoj složení minerálních vod v různých horninových typech.
A.3. Využívání a management zdrojů minerálních vod, modelování hydrotermálních systémů, posouzení využitelného množství minerálních vod a využitelných tepelných zdrojů.
A.4. Ochrana zdrojů minerálních vod – kvalitativní a kvantitativní ochrana stávajících zdrojů, hodnocení rizik, posouzení účinnosti legislativních opatření.
A.5. Jímání a doprava minerálních a termálních vod, technické problémy (koroze, transport, tepelná regenerace, hygienické aspekty atd.)
A.6. Sociálně-ekonomické aspekty – sociálně-ekonomická analýza efektivity využívání zdrojů minerálních vod v regionálním a národním měřítku.
A.7. Příkladové studie využívání a ochrany zdrojů minerálních vod – odborné, technologické, ekonomické, sociální, a legislativní přístupy.

Téma B: BALENÉ VODY — TRH, POPTÁVKA A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY

(toto téma zahrnuje hygienické aspekty minerálních vod, nikoliv však otázky jejich využívání pro lékařské účely – viz téma C)

B.1. Evropské výzvy a možnosti oblasti balených vod
B.2. Otázka původní čistoty přírodních minerálních vod – legislativa EU, v protikladu k zákonným úpravám v České republice, nestanoví nejvyšší minimální požadovanou úroveň citlivosti chemické analýzy používané ke stanovení obsahu antropogenních složek. Z toho vyplývá, že postupné zlepšování nástrojů a metod vede k detekci složek, které dříve byly nezjistitelné.
B.3. Analýzy stopových prvků ve vodách: jak se vyvarovat „falešně pozitivních výsledků“, jak pracovat s analýzami s velmi nízkou mezí detekce.
B.4. Situace v EU v oblasti zdravotní problematiky: co lze nárokovat u značek minerálních vod? European Food Safety Authority (EFSA) – Minerální voda jako součást potravin, a legislativa ve zdravotnictví a v oblasti výživy, např. (i) Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a (ii) Nařízení Rady (ES) No 1924/2006 Evropského parlamentu a Rady z 20 prosince 2006 o nutričních a zdravotních údajích týkajících se potravin.
B.5. Bezpečnost balící technologie: otázky plastů a PET lahví.
B.6. Denní příjem minerální vody – vazba na (i) definici přírodních minerálních vod, (ii) obsah přírodních minerálů a jejich vliv na zdraví, a (iii) výhody minerálních vod oproti běžným pitným vodám.
B.7. Využití minerálních vod pro dětské stravování.
B.8. Problematika zdravotního efektu pití balených minerálních vod (především vysoce mineralizovaných). – Klasifikace těchto vod není regulována legislativou EU a proto tyto vody jsou v některých zemích považovány za potraviny v jiných jako zdravotní doplněk stravy.
B.9. Otázky mikrobiologické kvality přírodních minerálních vod.
B.10. Plastické a jiné obaly balených vod a jejich dopad na životní prostředí – otázky recyklace.
B.11. Balené vody v rozvojových zemích: Benefit pro všechny nebo „krádež“ vody chudým?

Téma C: BALNEOLOGIE — BALNEOTHERAPIE A BALNEOTECHNIKA

C.1. Lékařské využití radonových vod – choroby pohybového aparátu
C.2. Lékařské využití uhličitých minerálních vod – choroby dýchacích cest
C.3. Lékařské využití sirných vod – kožní choroby
C.4. Lékařské využití minerálních vod v gastroenterologii
C.5. Léčba neurologických chorob
C.6. Léčba metabolických poruch
C.7. Léčba ostatních chorob – dermatologie a psychiatrie
C.8. Využití minerálních vod na poli sportovní rehabilitace
C.9. Využití minerální vody v kosmetice

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION