//

Storna

Storno poplatky lze požadovat pouze písemnou formou na sekretariátu konference (ITC Travel & Conference). Storno poplatky za účast na konferenci, ubytování a případné další služby se řídí následujícími podmínkami:

před 15 červencem 2014 10% přijatých plateb, bankovní poplatky budou účtovány na účet účastníka konference
16. července – 24 srpna 2014 25% přijatých plateb, bankovní poplatky budou účtovány na účet účastníka konference
po 25. srpnu 2014 Po tomto datu nelze požadovat žádné storno poplatky

Změny

Veškeré změny v rezervacích musí být směřovány písemnou formou na sekretariát konference (ITC Travel & Conference)

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION